Johanna Maria Roels

ROELS, J.M. (2002)

Kinderen op vleugels [Children on Wings]

Antwerpen: Metropolis Music Publishers. ISBN: 90-807186-1-0

Dit boek is een illustratie van de methode met beeldende expressie en bevat ca. 100 voorbeelden waaronder tekeningen (gevisualiseerde muziektermen) en composities (getransformeerde tekeningen en verhalen). Inclusief CD en Engelstalige versie.
Het boek is te verkrijgen bij de auteur.
Een Italiaanse versie 'Bambini sulle ali' werd gemaakt door Dr. Dario De Cicco en kan geraadpleegd worden via de auteur.

Meer literatuur aangaande de integratie van het beeldend vermogen is te vinden in deze artikels en boeken:

ROELS, J.M.
Kinderen op vleugels, het scheppend vermogen. Epta Piano Bulletin, 25 (2007-1) p.19.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2014)
The integration of visual expression in music education for children. British Journal of Music Education, 31 (3), 297-317.
DOI: 10.1017/S0265051714000163.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2016)
Transdisciplinary dimensions in the composing activities of children: transfer of strategies and transformation of knowledge. British Journal of Music Education, 33(1), 81-99.
DOI: 10.1017/S026505171500025X.

ROELS, J.M. (2017)
Children on Wings and 'Visual Composing': Dimensions of Interdisciplinary and Transdisciplinary Learning. In: Burnard, P., Ross, V., Minors, H.J., Powell, K., Dragovic, T., and Mackinlay, E. (Eds), Building Interdisciplinary and Intercultural Bridges: When Practice meets Research and Theory (section 2, 8). Cambridge: Bibacc.
(open access e-book on http://www.bibacc.org)

OH Y., ROELS J.M., VAN PETEGEM P. (2018)
Lifelong Music Learning for Sustainable Development. In: Leal Filho W., Mifsud M., Pace P. (eds), Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development. World Sustainability Series. Springer, Cham. 

ROELS J.M. & VAN PETEGEM P. (2019)
Visual Concretization of Musical Concepts as Applied by Engineers: A Case Study. In: Conference proceedings 9th International Conference The Future of Education. Filodiritto Publishers.

Open access e-book pp. 469-474 on:
https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0009/FP/5646-MUS3836-FP-FOE9.pdf

ROELS, J.M. (2015)

Kinderen op Vleugels 2.
Analytisch Praktisch Werkboek
[Children on Wings 2. Analytical Practical Workbook]


Antwerpen: Metropolis Music Publishers. ISBN: 979-0-3650-6995-8

Dit boek bevat ca. 100 voorbeelden om te componeren en improviseren aan de piano en in het algemeen. Inclusief CD en DVD. Het boek ligt in het verlengde van het boek Kinderen op vleugels en laat de lange-termijnontwikkeling van verschillende leerlingen zien.

 

Uit de inleiding

Deze uitgave bevat een reeks werkvormen met bijhorende voorbeeldoefeningen en composities. In het samenstellen van de werkvormen ben ik geïnspireerd geworden door: inventies van mijn leerlingen, buitenmuzikale gegevens, traditionele modellen en bestaande literatuur. De werkvormen gaan uit van solo- en samenspel aan de piano maar lenen zich evengoed voor andere instrumenten - wat hier en daar wordt toegelicht. Sommige voorbeeldoefeningen kunnen als etudes of repertoriumstukjes worden gebruikt, andere kunnen naar believen verder worden uitgewerkt. In het toelichten van de composities staat het symbool voor de belangrijkste spitsvondigheden van leerlingen alsook voor enkele muziektheoretische en –psychologische verklaringen. Extra informatie is te vinden in de voetnoten en aantekeningen in de partituren. De partituren kunnen ook, los van de werkvormen, worden gebruikt als aanvulling op het huidig repertoire. Het idee dat leerlingen niet enkel met maar ook voor elkaar kunnen componeren, kan verfrissend werken op ons pedagogisch denken.

Jury: van rechts naar links:

Prof. Dr. Pamela Burnard
Universiteit Cambridge, UK

Dr. Johanna Maria Roels

Prof. Dr. Peter Van Petegem
Universiteit Antwerpen (promotor)

Dr. Luc Nijs
Universiteit Gent

Dr. Martine Huvenne
KASK en Conservatorium / School of Arts Gent

Prof. Dr. Elke Struyf (chair)
Universiteit Antwerpen

Dr. Marlies De Munck
Universiteit Antwerpen
 

ROELS, J.M. (2015)

Doctoraal proefschrift

Authenticiteit in de muzikale scheppingen van kinderen.
Onderzoek naar het muzikale denken en handelen van kinderen tijdens het componeren aan de piano; dimensies van trans- en interdisciplinair leren.

Antwerpen: Universiteit (Gierle, Provo). ISBN: 9789057284960 (taal Engels, info via auteur)

Het proefschrift is gebaseerd op 4 deelstudies welke werden gepubliceerd in internationaal peer-reviewed ISI-tijdschriften op vlak van music education.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2014).
The integration of visual expression in music education for children. British Journal of Music Education, 31 (3), 297-317.
DOI:10.1017/S0265051714000163.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2015).
Children composing and their visual-spatial approach to the keyboard. Music Education Research, 17 (4), 381-396. 
DOI:10.1080/14613808.2014.930118.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2016).
Transdisciplinary dimensions in the composing activities of children: transfer of strategies and transformation of knowledge. British Journal of Music Education. 33(1), 81-99.
DOI:10.1017/S026505171500025X.

ROELS, J.M. & VAN PETEGEM, P. (2016).
Children composing and the tonal idiom. International Journal of Music Education. 34(3), 324-339.
DOI: 10.1177/0255761415619067.

 

Uit het doctoraal proefschrift

De heelheid van het kind zien we ook gewaardeerd in het werk van grondleggers van een kindgerichte pedagogiek waaronder Dalcroze (Dalcroze, 1921), Steiner (Stockmeyer, 1976), Orff (Warner, 1991) en Kodaly (Choksy, 1999). Allen hebben gewezen op het belang van het begrijpen van de leerstof via de zintuiglijke waarneming en het handelen. Door hun werk werd muziek verbonden met taal, beweging, spel en samenspel en kwam men tegemoet aan het kind waarin een eenheid van deze dingen nog natuurlijk aanwezig is. Deze eenheid komt eveneens sterk tot uiting in de spontane gezangen of vocalisaties van jonge kinderen. Onder meer Bjørkvold (1992) en Sundin (1998) wijzen erop dat “spontaneous singing is an intrinsic part of a contextual whole, in which song, body movement, rhythm and word are totally interrelated, as one inseparable mode of expression”. Maar in hoever wordt dit vermogen van jonge kinderen, om vanuit een synergie en synesthesie van hun talenten en vaardigheden te functioneren, benut in hun verder muzikaal leertraject?

Uit de 4 deelstudies blijkt dat interdisciplinair - en meer nog transdisciplinair - denken en leren voor kinderen een natuurlijk gegeven is en dat hierin meerdere domeinen worden betrokken dan enkel de muzische. Al dan niet bewust integreren kinderen verschillende tijdschalen, het kleinste gemene veelvoud, een algoritme, een fractalverwante structuur, een gulde sneden verhouding, chiasmen, taal- en schaak-denken, kristalliseren ze ideeën tot de kleinst mogelijke muzikale vorm, transponeren ze danspatronen en meer. Dit vertelt ons iets over hun gevoeligheid voor natuurlijke structureringen (Skinner, 2010), hun vermogen te abstraheren van meerdere buitenmuzikale ervaringen, kennis te transfereren naar nieuwe situaties en deze te transformeren naar nieuwe uitdrukkingsvormen. Hier komt het artistiek potentieel van kinderen naar boven…

Publicaties

Publicaties over het werk van Johanna Maria Roels


De Baets T., de Vugt A. (2017).
In my life. Een gesprek met Johanna Maria Roels. In: de Vugt A., Castelein T., De Baets T. (Eds.), Ticket to Ride. Praktijkonderzoek in muziekeducatie, Chapt 4. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 
Kristinsdóttir L. (2015).
Tónsmíðar sem kennslutæki (Componeren als leermiddel - taal: IJslands)
 
 

Disclaimer & Privacy