Een selectie van referenties

I have thoroughly enjoyed and delighted in the reading and examining of your PhD.  You have made a such a creative task here; making sense of your practice and enabling children to be musically creative as they learn piano. A significant achievement and contribution to Creativities Research and Children’s Piano Pedagogy. 

- Dr. Prof. Pamela Burnard, Cambridge University, UK -

In my opinion the work of Johanna Maria Roels, her books, lectures, doctoral research and future articles will be of great help in giving future generations better education. In her method and approach to teaching one can perceive constructivism and the culture of deep learning, e.g. interdisciplinary learning, authentic learning, problem-based learning, inquiry-based learning and the ideology and philosophy of e.g. Socrates, J. Dewey, L. Vygotsky, E. Eisner, P. Freire among others (na 3 maanden observeren en bestuderen van de methode, 2014).

- Laufey Kristinsdóttir, Piano docent, Reykjavik, IJsland -

I have had the opportunity to observe some of Johanna Roels's more senior pupils.  The research and dedicated teaching she has carried out over the last eight years is impressive by all musical and educational standards.  As pianists, her pupils perform with enjoyment, sensitivity, confidence and a feeling for style.  Of particular interest, and very much supporting this work, are the piano improvisation classes in which the pupils, through improvising individually and together in groups of two or three, compose extended pieces of music.  The pupils initiate and develop their own ideas in this process, using memory and receiving guidance only when it is needed.  Johanna is providing her pupils with a unique experience in these classes which, in addition to nurturing each pupil's originality and personal self-esteem, is developing personal musicianship and a depth of musical understanding which could not be achieved in any other way (Antwerp, 2008).

- Michael Stocks, Director Voices Foundation, London, UK -

De resultaten zijn verrassend zowel op compositorisch als op piano-technisch vlak. De frisheid en directheid waarmee kinderen hun fantasie verklanken en klanken samen zetten om datgene te verklanken wat ze innerlijk beleven is opmerkelijk en uniek (concert Opera Gent, 2003).

- Dr. Martine Huvenne, Docent KASK en Conservatorium / School of Arts Gent, België -

Sinds enkele decennia is het muziekonderwijs in gunstige zin geëvolueerd. De onderwijsmethoden van Kodaly (Hungary), Martenot (France), Jacques-Dalcroze (Switzerland) en anderen hebben talrijke volgelingen opgeleverd en de toegankelijkheid tot de praktijk en de kennis gevoelig bevorderd. Dit betekent dat men de voorkeur verleent aan het begrijpen van de stof en de theoretische kennis via de handeling en de zintuiglijke waarneming. [ ] Johanna’s opmerkelijk werk, berustende op een geduldige ervaring en een originele pedagogische opvatting, bevestigt de noodzakelijkheid het ‘oor’ te nemen als uitgangspunt voor een harmonische ontwikkeling. Het zal enkel het verdiende succes oogsten en het zal er zonder twijfel toe bijdragen om de toekomstige generatie beter te onderrichten (uit het boek Kinderen op vleugels, 2002).

- Pascal Sigrist, Pianist, Docent, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, België -

De manier waarop zij met kinderen aan composities werkt komt mij volstrekt authentiek voor. In sommigen gevallen spelen tekeningen een grote rol. Het stimuleert de verbeelding, het helpt de tijd ‘zichtbaar’ maken, en soms is er de link ‘tekening-teken’ (grafische notatie). [ ] Boeiend is het te zien hoeveel verschillende stijlen door deze (niet-academische) werkwijze beschikbaar zijn: modaliteit, atonaliteit, polytonaliteit, etc. [ ] Voor zover ik weet is in het Nederlands taalgebied geen uitgave voorhanden met een dergelijke aanpak; muzisch, met grote aandacht voor het eigene van ieder kind en een grote kennis van muzikale technieken en processen (uit het boek Kinderen op vleugels, 2002).

- Daan Manneke, Componist, Docent, Conservatorium Amsterdam, Nederland -