Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Johanna Roels kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Johanna Roels verstrekt. Johanna Roels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM JOHANNA ROELS GEGEVENS NODIG HEEFT
Johanna Roels verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en u vrijblijvend te informeren over het aanbod, de dienstverlening u relevante informatie te bezorgen.

HOE LANG JOHANNA ROELS GEGEVENS BEWAART
Johanna Roels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Johanna Roels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Johanna Roels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Johanna Roels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIEBELEID

Op de website van Johanna Roels wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar johannamariaroels@gmail.com. Johanna Roels zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Johanna Roels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Johanna Roels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Johanna Roels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Johanna Roels via johannamariaroels@gmail.com.  www.johannaroels.be is een website van Johanna Roels.